Svi članci od Banja Lukovska

Lukovska Banja – Srbija

lukovska-banja-mapa

LUKOVSKA BANJA

Na severoistočnim palinama Kopaonika, 35 km zapalno od Kuršumlije, nalazi se LUKOVSKA BANJA – ime je dobila po kilometar udaljenom selu Lukovo.

lukovska-banja-izvor
Izvor lekovite vode u Lukovskoj Banji

Po broju (ima ih 31) i izdašnosti izvora (100 l u sekundi) ovo prirodno lečilište Lukovska Banja, okruženo gustom, visokom bukovom šumom i šljivicima, jedan je od najbogatijih banjskih centara u Srbiji, a s obzirom na to da su oni razmešteni na nadmorskoj visini od 700 m poznata je i kao najviša Banja u Srbiji.

Vode njenih brojnih izvora različite su temperature (od 20° C do 65,3° C) i hemijskog sastava, što omogućuje njihovu primenu kod više vrsta bolesti, mada se najbolji rezultati postižu u lečenju reumatičnih oboljenja i nekih psihičkih poremećaja -neuroza.

Lekovitost ovih voda potiče od njenog sastava: visok procenat litijuma, kalcijuma, magnezijuma, natrijuma, kalijuma, stroncijuma, hroma, cezijuma, kobalta.

Voda Lukovske Banje se u balneološke svrhe koristi kupanjem, a lekovito je i blato. Ostaci kastela, tragovi vodovolnih cevi i druge iskopine, ukazuju na to da su terme Lukovske Banje koristili još stari Rimljani, a postoje dokazi da je na tim prostorima naselje postojalo i u srednjovekvnoj Srbiji.

Ipak, tek posle Prvog svetskog rata, Lukovska Banja, pročulo se kao lečilište, a s krčenjem šuma i izgradnjom naselja počelo se 1924.
Najpre je u Lukovskoj Banji podignuto nekoliko drvenih baraka i tri kafane, a potom i zidane seoske kuće za smeštaj posetilaca.

Prvo savremeno kupatilo izgrađeno je 1952.
Iako danas ima više kupatila, Lukovska Banja još uvek je nedovoljno iskorišćena.

Smeštaj je moguć u privatnim kućama i kamp-kućicama – ukupno oko 300 kreveta.